» اخبار

حضور شرکت صنایع پند در دومین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمدیهای قنادی ایران
در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ، ساعت ۱۶:۱۳
335
0
حضور شرکت صنایع پند در دومین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمدیهای قنادی ایران با حضور زنجیرهای تامین و توزیع - مهرماه 1398