ترازوی فروشگاهی

ترازوهای فروشگاهی پند با قابلیت اتصال به انواع تجهیزات جانبی

ترازوی صنعتی

ترازوهای صنعتی پند ویژه صنایع بسته بندی، قطعه سازی، داروسازی، غذایی و فلزی

باسکول و باسکولت

باسکول ها و باسکولت های پند برای توزین اقلام سنگین قابل ارائه با نمایشگرهای متنوع

۳۰ کیلوگرم
۵۰ کیلوگرم
۷۰ کیلوگرم

ترازوی فروشگاهی مدل Px7500SP

تومان
۵۰ کیلوگرم
۷۰ کیلوگرم

ترازو صنعتی پند Px7000SS

تومان
۵۰۰ کیلوگرم
۷۰۰ کیلوگرم

باسکول چرخدار پند Px9200

تومان