ترازوی فروشگاهی

ترازوهای فروشگاهی پند با قابلیت اتصال به انواع تجهیزات جانبی

ترازوی صنعتی

ترازوهای صنعتی پند ویژه صنایع بسته بندی، قطعه سازی، داروسازی، غذایی و فلزی

باسکول و باسکولت

باسکول ها و باسکولت های پند برای توزین اقلام سنگین قابل ارائه با نمایشگرهای متنوع