نمایش دادن همه 36 نتیجه

نمایش 9 24 36

باسکول کفی 1 تن مدل PX9800-1T

باسکول کفی 2 تن مدل PX9800-2T

استعلام قیمت

باسکول کفی 3 تن مدل PX9800-3T

استعلام قیمت

باسکول کفی 5 تن مدل PX9800-5T

استعلام قیمت

باسکول کفی Px9800 3DP

22,000,000 تومان31,000,000 تومان

باسکول کفی Px9800 PJ

19,500,000 تومان28,500,000 تومان

باسکول کفی Px9800 Storm P

21,000,000 تومان30,000,000 تومان

باسکول کفی Px9800 Storm Plus

19,200,000 تومان28,200,000 تومان

باسکول کفی استیل 1 تن مدل PUT9800S-1T

استعلام قیمت

باسکول کفی استیل 2 تن مدل PUT9800S-2T

استعلام قیمت

باسکول کفی استیل 3 تن مدل PUT9800S-3T

استعلام قیمت

باسکولت 150 کیلویی مدل PX-9000

استعلام قیمت

باسکولت 150 کیلویی مدل PX-9000P STORM

استعلام قیمت

باسکولت 300 کیلویی مدل PX-9000

استعلام قیمت

باسکولت 300 کیلویی مدل PX9000P STORM

استعلام قیمت

باسکولت 500 کیلویی مدل PX-9000

استعلام قیمت

باسکولت 500 کیلویی مدل PX9000P STORM

استعلام قیمت

باسکولت Px9200 Storm Plus چرخ پاترولی 700 کیلوگرمی

تومان

باسکولت Px9200 چرخ پاترولی 700 کیلوگرمی

تومان

باسکولت مدل Px9000 PJ

9,300,000 تومان9,800,000 تومان

باسکولت مدل Px9000 Storm 3DP

11,800,000 تومان12,300,000 تومان

باسکولت مدل Px9000 Storm Plus

8,400,000 تومان8,900,000 تومان

ترازوی صنعتی 30 کیلویی مدل PUT-3000

استعلام قیمت

ترازوی صنعتی 30 کیلویی مدل Px3000-L بدون علمک

تومان

ترازوی صنعتی 30 کیلویی مدل Px3000-SS

تومان

ترازوی صنعتی 50 کیلویی مدل PX-7000

استعلام قیمت

ترازوی صنعتی مدل Px7000-PJ

7,800,000 تومان

ترازوی فروشگاهی 30 کیلویی مدل PX-6000

تومان

ترازوی فروشگاهی 30 کیلویی مدل PX-7500 P1

تومان

ترازوی فروشگاهی 30 کیلویی مدل PX-7500 P2

تومان

ترازوی فروشگاهی 30 کیلویی مدل PX-7500 SS ویژه ماهی‌فروش‌ها

تومان

ترازوی فروشگاهی 30 کیلویی مدل PX-7500 W

استعلام قیمت

ترازوی فروشگاهی 50 کیلویی مدل PX-7500 P1

تومان

ترازوی فروشگاهی 50 کیلویی مدل PX-7500 P2

تومان

ترازوی فروشگاهی 50 کیلویی مدل PX-7500 SS ویژه ماهی‌فروش‌ها

تومان

ترازوی فروشگاهی 50 کیلویی مدل PX-7500 W

استعلام قیمت